Vi jobber mindre med trender og mer med formkvaliteter og materialbruk som varer gjennom flere generasjoner.

INNENFRA OG UT

Et interiør består av både materielle og sanselige elementer som sammen skaper et kulturuttrykk og en romopplevelse. Interiørarkitektens rolle i byggebransjen er blant annet å sørge for at byggene er fleksible og kan brukes både i dag og i fremtiden.
Interiørarkitekten skaper lønnsomme og brukerorienterte løsninger innen bolig, helse-, undervisnings-, nærings- og kulturbygg. Rollen er å bidra til å tenke innenfra og ut. Vi er utdannet til å sette oss inn i sluttbrukernes behov.

AREALEFFEKTIVISERING

Arealbruk bestemmes ut fra studier av brukerbehov som er avhengig av alder, funksjonsnivå, bruksformål, verdier og økonomi. I denne fasen legges grunnlaget for byggets universelle utforming, informasjonsflyt og kommunikasjon mellom mennesker, trivselsfaktorer som tilhørighet og arbeidsglede – i tillegg til miljøhensyn og energiøkonomisering.
Det å benytte en interiørarkitekt skal i tillegg til å gi kvalitetssikring av innhold, også være kostnadsbesparende over tid for oppdragsgiver.

KUNSTIG OG NATURLIG LYS

Du trodde kanskje belysning var elektrikerens jobb, men i utgangspunktet monterer han det slik vi har prosjektert. For med riktig belysning ønsker vi å manipulere rommet på ulike måter. F.eks øke romfølelsen, definére soner uten å bruke materialer og å fremheve arkitekturen

Det viktige dagslyset inneholder hele fargespekteret og er den viktigste lyskilden vi kan jobbe med. Den er dynamisk, og dets toner som kalles fargetemperatur, endres gjennom dagen. Det samme gjør intensiteten. Enten det er overskyet eller en lys solskinnsdag vil dagslyset koble oss til den naturlige verden og la oss oppleve ulike sinnstemninger.

På nordlige breddegrader er det lyset vi er vant til oppleves diffust og mykt, mens det nærmere ekvator er mer direkte og skarpt. Når vi skal prosjektere spesielt elektrisk arbeidslys, må vi ta sikte på vårt naturlige fargespekter og intensitet.

TILRETTELEGGING

Interiørarkitekten er den faggruppen som har jobbet lengst med universell utforming. Det vil alltid være brukere med særskilte behov som trenger vår kompetanse for å gjøre hverdagen enklere og mer praktisk. Om du er bevegelseshemmet eller synshemmet skal du ha maksimal glede av hjemmet ditt.

MILJØ OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Sentralt innen byggfaget er energisparing og det å bevare miljøet med riktigere bruk av materialer. Interiørarkitekten forvalter dette gjennom kunnskap om materialer, belysning, gjenbruk og løsninger som holder seg over lang tid.

PROSJEKTERING AV INTERIØR KAN VÆRE:

  • Organisering av rom og funksjoner etter analyse av bruksbehov
  • Planløsning og møbleringsplaner
  • Farge, tekstil- og materialvalg i rom og møbler
  • Belysningsplanlegging
  • Møbel- og komponentvalg
  • Spesialdesign av innredningselementer
  • Konseptutvikling
  • Anbudsinnhenting, oppfølging og prosjektledelse i interiørprosjekter

TA GJERNE KONTAKT

Kontakt oss i dag på telefon
+47 911 53 863
eller via vårt kontaktskjema