Festningsveien

Festningsveien
Boligen ble oppgradert til mer moderne standard