Fjellveien

Fjellveien
Enebolig fra begynnelsen av 1900 tallet med fantastisk utsikt over Vesterelva. Eksisterende hus skulle omgjøres fra 1 1/2 etg. til 2 etg. med full takhøyde 270cm. I tillegg skulle det bygges ut to mindre tilbygg med flatt tak, én mot nord og én mot syd. Eksisterende hus skulle også etterisoleres samt at leire i etg. skillere ble byttet ut med ny isolasjon. Huset fikk vedlikeholdsfri fasade med accoya kledning og murpuss.
Huset har blitt bygget på og omgjort i flere omganger, noe som ikke er uvanlig på et så gammelt hus. Bygningskropp bestod derfor av en blanding med reisverk og knubb. Alle knubbvegger måtte derfor forsterkes og ble beslått med plater for å få tilstrekkelig stivhet i bygget for ny etasje over. Videre måtte tidligere omgjøringer forsterkes i overganger og dimensjoneres på nytt da denne hadde svakheter. Etter fjerning av leire måtte alle etasjeskiller rives, da denne var for dårlig dimensjonert etter dagens standard og det var betydelig svikt i bjelkene etter år med leire. Vi erstattet dette med kraftige I-bjelker da spennet ble langt på steder hvor vi hadde fjernet gamle vegger, da ønsket var en mer åpen romløsning.